Recepční služba - první kontakt s návštěvníkem

Pracovníci recepčních služeb jsou pečlivě vybíráni tak, aby měli reprezentativní vystupování, byli schopni podat konkrétní informace, příjemně uvítali návštěvníky objektu a v případě potřeby komunikovali v cizím jazyce.

Recepční služba spočívá zejména:
 • uvádění, ohlašování a evidence návštěv
 • příjímání telefonních hovorů - informace, přepojování
 • administrativní činnost a práce na PC
 • klíčový režim
 • příjímání a rozdělování pošty
 • a další činnost dle požadavků klienta...

Recepční služba - vrátnice:

 • evidence osob
 • evidence vjížejících a vyjíždějících vozidel
 • zajištění informačního systému
 • obsluha docházkového systému
 • dohled nad kamerovým systémem
 • zamezení vstupu neoprávněných osob
 • a další činnost dle požadavků klienta...