logo

Správa a inkaso pohledávek


  • Společnost WINGUARD, s.r.o. se zabývá inkasem pohledávek již 10 let
  • Jsme společností na profesionální úrovni, vycházející z mnohaletých zkušeností a praxe
  • Náš tým pracovníků patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v regionu, co se týče úspěšnosti vymožení
  • Máme vlastní call centrum
  • Pracujeme pro významné společnosti
  • Máme propracovaný systém lustrace firem a osob
  • Osobní kontakt s dlužníkem – náš úspěch
  • Naše obchodní cíle budou vždy v souladu s odpovědností vůči společnosti, v níž žijeme

 

Po předání Vašich pohledávek a uzavření mandátní smlouvy kontaktujeme dlužníka a snažíme se jej přimět k zaplacení dlužné částky. Současně hledáme i jiné způsoby vymožení Vaší pohledávky, např. řešení problémů Vašeho dlužníka a tím zlepšení jeho finanční situace, prodej pohledávky, materiální plnění, dohodu o narovnání. Závažné právní úkony – např. podání návrhu na konkurz, přihlášení pohledávky do konkurzu, atd. provádíme jen s Vaším svolením. Mandátní smlouvu je možné kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Pohledávky v konkurzu neřešíme.

Výhodou mimosoudního inkasa je, že po celou dobu smluvního vztahu jste majiteli pohledávky. Další výhodou je vstup naší firmy jako třetí nezávislé strany do stávajících obchodních vztahů. Mandátní smlouva na dobu neurčitou Vám umožní průběžně doplňovat pohledávky k okamžitému řešení.

ZRYCHLENÉ INKASO

Zrychlené inkaso zajistí všechny činnosti po vystavení faktury. V dohodnutých termínech předáváte pravidelně elektronicky vlastní saldokonto odběratelů, o všechny záležitosti se postaráme my.

Odesílání upomínek, telefonické kontakty a jakékoliv další akce jsou prováděny na základě vyhodnocování platební historie odběratele. Tím je zajištěn individuální přístup a optimální načasovaní akcí. Při vyhodnocení platební historie využíváme nejen údaje konkrétního klienta, ale i vlastní rozsáhlou databázi.

Na konkrétních podmínkách se vždy dohodneme.