logo

Pult centralizované ochrany


Jedná se o napojení objektů pomocí elektronického zabezpečovacího systému na základnu PCO – Pult centrální ochrany. Dále je k dispozici zásahové vozidlo (zásahová vozidla), které je

mimo výjezdů k vyvolaným alarmům možné, po dohodě se zákazníkem, využívat i k tzv. revírním objezdům určené lokality.

Zákazníci mohou také využít zásahové vozidlo při použití tlačítka nebo ovladače tísně.

Služba operátora non-stop. Bližší informace o tomto systému zabezpečení je možné načerpat ze zvláštní nabídky napojení na PCO, která je k dispozici u společnosti WINGUARD.

Spojením služeb fyzické ostrahy a připojení objektu na PCO je docíleno maximálního zabezpečení.


Technické vybavení

Co nabízíme?

Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá, že instalace EZS, připojení na PCO působí jako psychologický nástroj, kdy potenciální pachatelé jsou odrazováni viditelně nainstalovanými EZS komponenty !!!