logo

Recepční a vrátnické služby


Recepční služba – první kontakt s návštěvníkem

Pracovníci recepčních služeb jsou pečlivě vybíráni tak, aby měli reprezentativní vystupování, byli schopni podat konkrétní informace, příjemně uvítali návštěvníky objektu a v případě potřeby komunikovali v cizím jazyce.

Recepční služba spočívá zejména:

Recepční služba – vrátnice: